SJK(C) SOUTH MALAYA 新邦令金南马华小

PS107, LADANG NENAS, 86200 SIMPANG RENGGAM, JOHOR.
TEL/FAX: 07-7558233
JBC2024

宏愿

卓越的学校培育杰出的一代

使命

透过有素质的教育来启发个人的潜能

国家教育哲学

马来西亚的教育是朝向全面性和综合性发展个人潜能的一项延续性努力,在信奉及遵从上苍的基础上,培养出知识、精神、情感和身心方面平衡及和谐发展的个人。这项努力是要培养有知识、敏锐 、有崇高道德、负责任和有能力创造个人幸福和为国家和谐及社会繁荣作出贡献的马来西亚公民。

VISI

SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG

MISI

MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

学校简介 Profil Sekolah

宏愿使命 Visi & Misi

校徽校歌 Logo & Lagu

学校校史 Sejarah Sekolah

教师职员 Guru & Staf

活动看板 Aktiviti Sekolah

好文共赏 Artikel

电邮本校 Emel Sekolah

历届校友 Ex-Pelajar

user online